Personuppgifter och sekretesspolicy

Personuppgifter eller annan uppgift som kunden anger vid köp på Artilleria.se lagras och behandlas i våra databaser. Artilleria garanterar att uppgifterna lagras och behandlas enligt pul (personuppgiftslagen). Uppgifterna används för att kunna slutföra köp och säkerställa fullgörande av avtalet men kommer även användas i marknadsföringssyfte. Uppgifter ni som kund anger på Artilleria.se kan komma att användas av bolag i samma koncern Unified Sweden AB.

Kunduppgifter som lagras:
– Förr -och efternamn
– Adress
– E-postadress
– Telefonnummer
– Köphistorik hos Artilleria.se

Registerutdrag:
Om du som kund ingått detta avtal i egenskap av privatperson har du rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag. Ett registerutdrag anger vilken information som finns sparad om dig.

Överlåtelse:
Genom ingående av detta Avtal lämnar du som kund ditt medgivande till att Artilleria (Unified Sweden AB) får överlåta uppgifter om dig till tredje part. Samtycket innebär att tredje part som övertagit uppgifter om dig får bruka dem med samma villkor som följer av §13 i detta Avtal. Vid sådan händelse kommer du som kund bli informerad om vem som övertagit uppgifter om dig.